چیکن برگر (برگر و فیله مرغ)

427 تومان

برگر 180 گرمی. فیله مرغ.پنیر چدار و گودا

تماس بگیرید