چیز برگر فرانسوی

347 تومان

برگر 180 گرمی.نان پنیری.پنیر گودا و چدار

تماس بگیرید