برگر چوریتسو

437 تومان

برگر 180 گرمی.چوریتسو150گرمی.نان پنیری.پنیر گودا و چدار

تماس بگیرید