ما کجا هستیم ؟

آشپزخانه شبانه پلچینو در خدمت شما عزیزان از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح از شعبه میدان هروی بلوار گلزار به کل تهران بزرگ ارسال غذا انجام میدهد.