بیکن برگر

428 تومان

برگر 180 گرمی.سه ورق بیکن گوشت تنوری نود درصد.چنیر گودا و چدار

تماس بگیرید